Blog

architekt rysuje szkic

Co należy uwzględnić w projekcie obiektów kubaturowych?

Budownictwo jest dziedziną obejmującą technologie powstawania rozmaitych obiektów, dlatego stosuje się w nim podział na specjalizacje zawężające jego obszar do bardziej szczegółowych kategorii. W jednej z grup tego rodzaju znajdą się projekty obiektów kubaturowych, m.in. mieszkalnych, usługowych i handlowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, a także komunikacyjnych, dla których najważniejszą cechą jest ich objętość, w odróżnieniu od budownictwa liniowego, gdzie najistotniejsza okaże się długość np. w drogownictwie czy budowie infrastruktury przesyłowej od gazociągów i kanalizacji po linie energetyczne. Przekonajmy się, jakie przepisy regulują kwestie zawartości projektów i co powinno się w nich znaleźć.

Czytaj więcej

Wybierz godne zaufania biuro projektowo-inżynierskie. Skontaktuj się ze specjalistami z CONSIL!

Czytaj więcej