Co należy uwzględnić w projekcie obiektów kubaturowych?

Budownictwo jest dziedziną obejmującą technologie powstawania rozmaitych obiektów, dlatego stosuje się w nim podział na specjalizacje zawężające jego obszar do bardziej szczegółowych kategorii. W jednej z grup tego rodzaju znajdą się projekty obiektów kubaturowych, m.in. mieszkalnych, usługowych i handlowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, a także komunikacyjnych, dla których najważniejszą cechą jest ich objętość, w odróżnieniu od budownictwa liniowego, gdzie najistotniejsza okaże się długość np. w drogownictwie czy budowie infrastruktury przesyłowej od gazociągów i kanalizacji po linie energetyczne. Przekonajmy się, jakie przepisy regulują kwestie zawartości projektów i co powinno się w nich znaleźć.

Co określa, jakie muszą być elementy projektu?

Wszystkie kwestie związane z działalnością budowlaną reguluje ustawa Prawo budowlane. Elementy, które muszą być uwzględnione w projekcie budowlanym, wynikają z zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Jaki jest zakres projektu budowlanego obiektu kubaturowego?

W przygotowywanym projekcie musi znaleźć się projekt zagospodarowania działki lub terenu m.in. ze wskazaniem granic działki, usytuowaniem istniejących obiektów, metodą zagospodarowania ścieków czy układem komunikacyjnym. Konieczny będzie też projekt architektoniczno-budowlany, gdzie umieszcza się np. informacje na temat układu przestrzennego, sposobu użytkowania obiektu, a ponadto opinię geotechniczną oraz parametry techniczne. Nie obejdzie się też bez projektu technicznego, czyli danych, takich jak choćby rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, charakterystyka energetyczna i rodzaj materiałów oraz przewidziane do wykorzystania technologie.

Wybierz godne zaufania biuro projektowo-inżynierskie. Skontaktuj się ze specjalistami z CONSIL!

Czytaj więcej