Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu instalacji sanitarnych?

Każdy budynek, niezależnie od tego, czy ma być przeznaczony do zamieszkiwania, czy celów użytkowych musi być wyposażony w odpowiednią infrastrukturę, pozwalającą na jego właściwe funkcjonowanie. Wśród systemów, które okażą się nieodzowne, znajdzie się instalacja elektryczna doprowadzająca zasilanie do oświetlenia oraz urządzeń, które zostaną zamontowane w poszczególnych pomieszczeniach, a także system wentylacyjny odpowiadający za wymianę powietrza i grzewczy dostarczający ciepło. Nieodzowna jest też instalacja sanitarna, a więc wodociągowa i kanalizacyjna. By prawidłowo działały oraz gwarantowały sprawną i bezproblemową eksploatację, muszą jednak zostać przygotowane zgodnie z wytycznymi firmy specjalizującej się w projektowaniu instalacji sanitarnych. W Tomaszowie Mazowieckim usługi tego rodzaju wykonuje firma CONSIL. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co powinien uwzględniać projekt instalacji sanitarnej?

Projekt instalacji sanitarnych musi być wykonany zgodnie z istniejącymi przepisami Prawa budowlanego oraz związanych z nim rozporządzeniach. Powinien być też dostosowany do wymogów obowiązujących norm, przede wszystkim tych, które są wymieniane w istniejących regulacjach. Liczyć się będzie także zgodność z zaleceniami zawartymi w wytycznych dotyczących projektowania systemów tego typu. Tak jak każde opracowanie takiego rodzaju w projekcie umieszcza się zestawienie elementów niezbędnych do jego realizacji, w tym opis techniczny z wyliczeniami i rysunkami. Istotne jest rozmieszczenie komponentów w budynku oraz podanie ich charakterystyki co do potrzebnych materiałów i ich parametrów. Obejmuje to m.in. średnice rur, sposoby połączeń między nimi, a ponadto konieczną armaturę.

Co ma znaczenie przy przygotowaniu projektu instalacji sanitarnej?

Projekt instalacji sanitarnych musi zagwarantować pobieranie wody o właściwym ciśnieniu w każdym punkcie czerpalnym. Wymaga to określenia koniecznego przepływu i uwzględnienie czynników obniżających jego wielkość tj. np. strat ciśnienia. Znaczenie ma też zapewnienie potrzebnego poziomu odpływu, a zatem wzięcie pod uwagę możliwych zaburzeń przepływu. Całą sieć wodociągową i kanalizacyjną należy dopasować do rozmiarów budynku i przeznaczenia.

Wybierz godne zaufania biuro projektowo-inżynierskie. Skontaktuj się ze specjalistami z CONSIL!

Czytaj więcej